Konserwacja Żurawi

Serwis żurawi, UTB, maszyn i urządzeń komunalnych

ŻURAWIE SAMOJEZDNE I PRZENOŚNE

żuraw samojezdny, żuraw nabrzeże, serwis żurawi, konserwacja żurawi, podnośniki koszowe

HYDRAULICZNE ŻURAWIE SAMOJEZDNE I PRZENOŚNE

DŹWIGNIKI, PODNOŚNIKI KOSZOWE

Żurawie hydrauliczne to bardzo szeroka gama urządzeń na ryku. Wszystkie one podlegają badaniom Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby urządzenia te mogły bezpiecznie pracować, należy je systematycznie sprawdzać i serwisować. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwignicowych wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają na celu utrzymanie żurawi w stanie pozwalającym na bezpieczną eksploatację. Sprawdzenie elementów konstrukcji nośnej, wyłączników bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, stanu połączeń instalacji hydraulicznej i elektrycznej, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych awarii mogących doprowadzić do groźnych sytuacji…

Podnośniki koszowe należą do grupy urządzeń którym należy poświęcić szczególnie dużo uwagi. Ponieważ w koszu na wysokości przebywają bezpośrednio ludzie, urządzenia te muszą być szczególnie bezpieczne. Dlatego też częstotliwość przeglądów konserwacyjnych jest większa niż w przypadku innych urządzeń.

Posiadamy niezbędne uprawnienia do serwisowania i konserwacji żurawi oraz wielu innych Urządzeń Transportu Bliskiego – UTB. (Dźwigniki, podesty ruchome, wózki jezdniowe w tym specjalizowane, podnośniki koszowe, hakowce, bramowce… w kategoriach mechanicznych i elektrycznych). Przygotowujemy i kompletujemy dokumentacje niezbędną do rejestracji urządzenia w UDT.

Zapraszamy do współpracy.

ŻURAWIE SAMOJEZDNE I PRZENOŚNE
Przewiń na górę