Prowadzimy serwis stacjonarny, oraz mobilny na terenie całego kraju.

Większość awarii sprzętu zarówno UTB jak i urządzeń komunalnych

spowodowana jest drobnymi usterkami podzespołów, dlatego możliwa jest naprawa u klienta. Już na początku działalności uruchomiliśmy serwis mobilny, który w znacznym stopniu przyspieszy naprawę i ograniczy  Państwa koszty spowodowane przestojem...

  Copyright © 2015, Konserwacja Żurawi. All rights reserved